Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 1: Đại cương về marketing" giới thiệu tới người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, vấn đề cốt lõi của marketing, những quan điểm chủ yếu trong quản trị marketing, vai trò của marketing, quá trình quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.