Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Phạm Thị Thanh Hương

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 2: Hệ thống thông tin marketing, nghiên cứu marketing và dự báo nhu cầu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các hệ thống thông tin marketing, quá trình nghiên cứu marketing, dự báo nhu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.