Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 2: Môi trường và thông tin marketing" do ThS. Dương Thị Ngọc Liên biên soạn giới thiệu tới người học các kiến thức: Tổng quát, môi trường vi mô, môi trường vĩ mô, hệ thống thông tin marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.