Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Cao Minh Toàn

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 Môi trường Marketing do Cao Minh Toàn biên soạn cung cấp kiến thức về môi trường vi mô, môi trường vĩ mô, ma trận SWOT. Mời các bạn cùng tham khảo!