Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Cao Minh Toàn

Nội dung chương 4 Thị trường và hành vi khách hàng gồm có: Thị trường và hành vi khách hàng là cá nhân, thị trường và hành vi khách hàng là tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!