Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Phạm Thị Thanh Hương

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 4: Hành vi mua của khách hàng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mô hình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng, các đặc điểm của người tiêu dùng, hành vi mua của khách hàng công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.