Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 4: Thị tường và nghiên cứu marketing" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thị trường (thị trường và nhu cầu thị trường; phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm, thương hiệu), nghiên cứu marketing. Mời các bạn cùng tham khảo