Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Cao Minh Toàn

Sau khi học xong chương "Chiến lược marketing mục tiêu" này người học có thể hiểu về: Các dạng chiến lược thị trường, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thương hiệu trên thị trường.