Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Phạm Thị Thanh Hương

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 5: Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường, định vị sản phẩm" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu chung, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.