Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Cao Minh Toàn

Phân phối là hoạt động liên quan đến quá trình đưa sản phẩm từ người sản xuất đến người sử dụng cuối cùng. Để nắm rõ hơn về phân phối sản phẩm mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 do Cao Minh Toàn biên soạn dưới đây.