Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, vai trò của nhà phân phối trung gian, hành vi kênh phân phối, các dạng kênh phân phối, thiết kế kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo