Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Cao Minh Toàn

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 giúp người học hiểu về "Công cụ truyền thông và quảng bá". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chiêu thị và quảng bá sản phẩm, quảng cáo, mô hình truyền thông, bán hàng cá nhân, xúc tiến bán hàng, quan hệ công chúng.