Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 – ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 9 - Chiến lược chiêu thị. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hỗn hợp chiêu thị, truyền thông marketing, xây dựng chương trình truyền thông marketing, các công cụ truyền thông marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.