Bài giảng Marketing căn bản - Thực hiện, kiểm soát hoạt động marketing

Bài giảng "Marketing căn bản - Thực hiện, kiểm soát hoạt động marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Sứ mạng, phân tích môi trường marketing, phân tích SWOT, mục tiêu marketing, chiến lược marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.