Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 4 - Nguyễn Tiến Dũng

Chương 4 phân tích hành vi mua của khách hàng. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu chung, hành vi mua của người tiêu dùng, hành vi mua của khách hàng công nghiệp, hành vi mua của tổ chức phi lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.