Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 9 - Nguyễn Tiến Dũng

Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 9 trang bị cho người học những kiến thức về Truyền thông marketing (Xúc tiến bán). Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Thiết kế chương trình truyền thông marketing, quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp, bán hàng trực tiếp.