Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 3: Hệ thống cung ứng dịch vụ - Servuction" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống cung ứng dịch vụ, các yếu tố của hệ thống cung ứng dịch vụ, một số hệ thống cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.