Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.5 "Lập kế hoạch xây dựng môi trường dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo ra hình ảnh riêng của doanh nghiệp và trải nghiệm của khách hàng, Đáp ứng của khách hàng đối với môi trường dịch vụ,...