Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 6 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 6: Năng suất dịch vụ và quản lý nhu cầu" cung cấp cho người đọc các nội dung: Năng suất dịch vụ, quản lý nhu cầu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.