Bài giảng Marketing ngân hàng: Chuyên đề 1 - Học viện Ngân hàng

Bài giảng Marketing ngân hàng - Chuyên đề 1 giới thiệu tổng quan về Marketing ngân hàng. Nội dung chính của chương gồm: Marketing ngân hàng – khái niệm và quá trình hình thành và phát triển, nội dung của Marketing ngân hàng, vai trò và chức năng của Marketing ngân hàng, đặc điểm của Marketing ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.