Bài giảng Marketing ngân hàng - ThS. Thái Thị Kim Oanh

Cùng tìm hiểu tổng quan về marketing ngân hàng; thị trường và môi trường Marketing ngân hàng; đo lường về lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng; chiến lược sản phẩm ngân hàng;... là những nội dung chính được trình bày trong "Bài giảng Marketing ngân hàng - ThS. Thái Thị Kim Oanh". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.