Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

Nội dung chính của Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 nhằm giới thiệu bản thân, giới thiệu môn học, tổng quan về marketing quốc tế, thảo luận nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!