Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 11 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài 11 bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng cung cấp cho người học các kiến thức về tỷ giá, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá dài hạn, tỷ giá trong ngắn hạn, so sánh lợi tức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.