Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 12 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng "Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 12: Mô hình IS - LM" cung cấp cho người học các kiến thức: Tốc độ chu chuyển của tiền ( Velocity) và công thức trao đổi, lý thuyết về số lượng - Quantity Theory,... Mời các bạn cùng tham khảo.