Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 9 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng "Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 9: Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương" cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản, mục tiêu, các công cụ thực thi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.