Bài giảng môn Thành phố Hồ Chí Minh học: Bài Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thạch Kim Hiếu

Mục tiêu của bài giảng môn "Thành phố Hồ Chí Minh học: Bài Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh" là giúp người học có thể nắm được truyền thống yếu nước, chống ngoại xâm của nhân dân Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh; đặc điểm, vai trò, vị trí của Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh trong lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo.