Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 7 - Ths.Nguyễn Lê Hồng Vy

Chương 4: Các hoạt động khác của Ngân hàng thương mại thuộc Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Bảo lãnh, bao thanh toán, kinh doanh ngoại tệ và vàng, kinh doanh chứng khoán, nghiệp vụ ngân hàng điện tử, các hoạt động khác.