Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 - Hoàng Hải Yến

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 của Hoàng Hải Yến giúp các bạn biết được khái niệm và đặc điểm kinh doanh của ngân hàng thương mại; các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại; hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu hữu ích.