Bài giảng Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị: Chương 1 - Hồ Trúc Vi

Bài giảng "Nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị - Chương 1: Tổng quan về marketing – Promotion" trình bày tổng quan về marketing, tổng quan về promotion (chiêu thị), liên hệ giữa marketing – Promotion. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.