Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 5 - Trần Hồng Hải

Bài giảng Nguyên lý Marketing - Chương 5 trình bày về phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu. Mục tiêu chương này gồm có: Lợi ích của phân khúc thị trường, phân tích các biến dùng cho việc phân khúc; đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu; lựa chọn chiến lược thị trường; sự khác biệt giữa sản phẩm và thương hiệu; định vị thương hiệu trong thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.