Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 1: Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh

Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 1: Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nội dung phân tích hoạt động kinh doanh, quy trình tiến hành công tác phân tích, phương pháp phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.