Bài giảng Phân tích tài chính (2016): Bài 23, 24, 25 - Nguyễn Xuân Thành

Bài giảng 23, 24, 25 tập trung vào vấn đề hợp đồng quyền chọn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hợp đồng quyền chọn, các loại quyền chọn, mua quyền chọn mua, bán quyền chọn bán, giá trị nhận được của quyền chọn vào lúc đáo hạn,...và những nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.