Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 4 - ThS. Trần Thị Thu Hương

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 4: Quá trình sản xuất trong chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về quá trình sản xuất, quản trị sản xuất, đánh giá kết quả quá trình SX, hệ thống SX tinh gọn. Mời các bạn cùng tham khảo.