Bài giảng Quản trị marketing: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quản trị marketing - Bài 1: Nhập môn quản trị marketing" cung cấp cho người học các kiến thức về bản chất marketing, qui trình quản trị Marketing, qui trình lập kế hoạch Marketing