Bài giảng Quản trị marketing: Bài 2 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quản trị marketing - Bài 2: Thu thập thông tin & Đo lường thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin marketing, qui trình nghiên cứu thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.