Bài giảng Quản trị marketing: Bài 3 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng giúp học viên hiểu các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp trong việc phân tích nhu cầu (Need) và xu hướng (Trend/ Fad) của thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.