Bài giảng Quản trị marketing: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng trình bày các nội dung: Quan điểm marketing về cạnh tranh, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt, ứng xử của doanh nghiệp trước ĐTCT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.