Bài giảng Quản trị marketing: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng giúp người học hiểu phân khúc thị trường là gì và vì sao doanh nghiệp cần phải phân khúc thị trường; hiểu tầm quan trọng của việc lựa chọn thị trường mục tiêu và cách thức lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp với doanh nghiệp; nắm được các cách thức định vị sản phẩm/ dịch vụ trên thị trường.