Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chuyên đề 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề 2 Huy động vốn và quản lý huy động vốn của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, để nắm rõ nội dung kiến thức cụ thể trong chuyên đề này mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.