Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chuyên đề 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề 4 Quản lý tài sản và nguồn vốn của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại. Để nắm rõ nội dung kiến thức cụ thể trình bày trong chuyên đề này, mời người học cùng tham khảo bài giảng dưới đây.