Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 8

Chuyên đề 8 Hoạt động đầu tư của ngân hàng thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chuyên đề này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các công cụ đầu tư sẵn có đối với ngân hàng, các công cụ tài chính mới, chứng khoán thực sự được các ngân hàng nắm giữ, những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, chiến lược kỳ hạn đầu tư.