Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - ThS. Trần Hà Triêu Bình

Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Phân tích công việc" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, phân tích công việc, thực đơn phân tích công việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.