Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - ThS. Trần Hà Triêu Bình

Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Tuyển dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, mô hình và quy trình tuyển dụng, tuyển mộ nhân lực, tuyển chọn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.