Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5.1 - ThS. Trần Hà Triêu Bình

Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5.1: Bố trí và sử dụng nhân sự" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên tắc bố trí và sử dụng nhân sự, nội dung bố trí và sử dụng nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.