Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5.2 - ThS. Trần Hà Triêu Bình

Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5.2: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự khác biệt về quan điểm đào tạo, phân loại các hình thức đào tạo, các bước của quá trình đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.