Bài giảng Quản trị rủi ro các định chế tài chính: Chương 2 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 2 Rủi ro lãi suất thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: mô hình khe hở tái định giá, mô hình khe hở kỳ hạn, mô hình khe hở vòng đáo hạn bình quân, rào chắn rủi ro cho một tài sản và cho toàn bảng cân đối kế toán.