Bài giảng Quản trị rủi ro các định chế tài chính: Chương 7 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 7 An toàn vốn thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: vai trò của vốn, các thước đo mức độ an toàn vốn, những đòi hỏi về đủ vốn đối với các định chế tài chính.