Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 7 - ThS. Võ Hữu Khánh

Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 7: Kiểm soát rủi ro" bao gồm các nội dung: Giới thiệu về rủi ro, nguyên nhân của tổn thất, giảm rủi ro, rủi ro lan truyền, bồi thường rủi ro, phối hợp rủi ro, công tác cứu hộ và phục hồi tổn thất,... Mời các bạn cùng tham khảo.