Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ThS. Lê Trung Hiếu

Mục tiêu bài giảng giúp các bạn hiểu được sự ra đời, tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại hối, biết được sự quyết định tỷ giá trên thị trường ngoại hối, cách xác định các loại tỷ giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Nắm khái quát qua các loại giao dịch ngoại hối bao gồm giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch giao sau và giao dịch quyền chọn.