Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Nguyễn Trọng Tài

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 3 "Những vấn đề cơ bản về tỷ giá hối đoái" doTS. Nguyễn Trọng Tài biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế, chế độ tỷ giá và vai trò của NHTW, chính sách tỷ giá hối đoái.